menu
search
search
סיוע ויעוץ:
120 מאה עשרים מילים

סל המחזור של הכנסת - פרויקט של ח״כים מצייצים

- הפרויקט מציג אוטומטית תגובות שנמחקות מעמודי הפייסבוק של חברי כנסת ישראל על מנת לאפשר חופש ביטוי מלא לאזרחי ישראל.

- שימו לב: האתר מציג הן תגובות שנמחקו על ידי מנהלי הדף והן תגובות שנמחקו על ידי כותב התגובה עצמו.

- תגובות המכילות הסתה חמורה מסוננות אוטומטית על ידי המערכת.

- לכל תגובה מצורף המזהה שלה בשרתי פייסבוק, תוכן התגובות אינו באחריות ח״כים מצייצים.

- סיוע ויעוץ: דף הפייסבוק מאה עשרים מילים

-

ובואו להגיד לנו שלום בפייסבוק...
מציג 100 תגובות מחוקות אחרונות / הצג את הכל